Consell Intersectorial d'Empresaris  CIESC
Objectius del Ciesc


 alvaguardar els interessos comuns de les associacions membres.

 epresentar els associats davant:

             · Administracions Públiques.
             · Organismes Privats.
             · Associacions Empresarials d'àmbit semblant o superior, tant sectorials com intersectorials.
             · Organitzacions de Treballadors.

 romoure el progrés del teixit empresarial mitjançant:

             · Convenis.
             · Estudis.
             · Formació Professional (plans de estudis, cursos, programes superiors, seminaris, etc).
             · Recerca.
             · Innovació.
             · Investigació.
             · Assessorament.
             · Finançament.
             · Col·laboració.
             · Integració al món laboral ( Pràctiques a les empreses ).
             · Internacionalització.
             · Xerrades.
             · Difusió d'informació.

 mpulsar
             · El Creixement de socis
             · La industria 4.0
             · La Sostenibilitat
             · La col·laboració pública – privada

 xercir de Lobby

 articipar activament en:
             · Fem Vallès
             · L’Estratègia Territorial(SOC)
             · El Pla Específic del Vallès

Consell Intersectorial d’Empresaris - C/ de la Indústria, 16 - 08202 Sabadell - Tel. +34 937457812 - ciesc@ciesc.cat - www.ciesc.cat
Nota Legal - Mapa web - Política de cookies - Condicions d'ús - Política de privacitat xarxes socials